Gurelių karjeras

Vytautavos g. Vilnius

Kainynas

Eil. Nr.
Produkcijos pavadinimas
Kaina be PVM (Eur/t)
Kaina su PVM (Eur/t)

1.

Smėlis 0/4

2.30 Eur

2.78 Eur

2.

Žvirgždas 4/16

13.50 Eur

16.34 Eur

3.

Žvirgždas 4/16 (plautas)

15.00 Eur

18.15 Eur

4.

Gamtinis žvyras

5.50 Eur

6.66 Eur

5.

Gruntas (sklypų pakėlimui)

2.20 Eur

2.66 Eur

6.

Akmuo 16/100

12.00 Eur

14.52 Eur

Nurodytos kainos – su pakrovimu, perkant iš Gurelių karjero.

Karjero informacija

Karjero adresas

  Vytautavos g. Vilnius

Darbo laikas